• jazykové vedenie podľa individuálnych potrieb klienta
  • anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, japonský, ruský jazyk
  • prezenčná forma
  • tréningové webináre
  • tréningové jazykové videá
  • SKYPE tréningové jednotky