SMILESCHOOL TRNAVA

 • popoludňajšia anglická škola pre žiakov ZŠ
 • učenie sa anglického jazyka cez školské predmety
 • rozširovanie slovnej zásoby v reálnej akcii
 • matematika, dejepis, prírodoveda, biológia, hudobná, výtvarná ...
 • anglický jazyk aj v pohybe
 • v Trnave v dome SMILE na Markovičovej ulici 1/A

SMILESCHOOL BRATISLAVA

 • popoludňajšia bilingválna škola pre žiakov ZŠ
 • program prebieha vo vybraných ZŠ v Bratislave
 • zmysluplný program pre Vaše dieťa počas pobytu v škole
 • triedy SMILESCHOOL pre všetky ročníky ZŠ
 • program vedú vyškolení SMILESCHOOL lektori
 • program založený na obsahovo a jazykovo integrovanom vyučovaní (metodika CLIL)

Záväzná prihláška do programu SMILESCHOOL na školský rok 2015/2016 TRNAVA

Záväzná prihláška do programu SMILESCHOOL na školský rok 2015/2016 BRATISLAVA

Dieťa bolo už zaradené v programe SMILESCHOOL minulý školský rok?*