Vitajte v sekcii určenej pre učiteľov spoločnosti SMILE. Obdržali ste prístupové údaje do  zóny  SMILE TEACHERS. V tejto zóne nájdete potrebné dokumenty na administratívne úkony ako sú tlačivá: dochádzka, náplň hodín, ale aj metodické usmernenia pre programy SMILE Club for Kids, SMILESCHOOL, SMILE Language Coach.

Želáme Vám krásny a inšpiratívny školský rok 2014/2015